سینوهه

قسمتی از کتاب سینوهه طبیب اثر میکا والتاری که به نظر من چکیده تمام فصول آن است را اینجا می‌آورم، تا بخشی از لذتی که از این کتاب بردم را اینگونه انتقال دهم:

"مرگ پایان تمام دردها، حسرت‌ها، محرومیت‌ها و ناامیدی‌ها و همچنین پایان تمام دردهای جسمانی می‌باشد. آیا متوجه شده‌ای که بعد از یکروز گرم و خفه کننده نسیم خنک شب چگونه مفرح است، مرگ هم نسبت به زندگی مثل همان نسیم خنک نسبت به یک روز خفه کننده است. 

ولی این حقیقت را عقلا و اطبا افشا نکردند تا اینکه ترس مردم از مرگ از بین نرود. زیر اگر مردم از مرگ بیم نداشته باشند هیچ نیرویی نمی‌تواند افراد با جرئت و سرکش را رام کند. چون آنها از این نمی‌ترسند که بعد از مرگ دیگر زنده نخواهند بود بلکه از این بیم دارند که هنگام مرگ متحمل شکنجه‌های هولناک خواهند گردید. آزیرو مرگ را نمی‌توان فریب داد زیر اهل سودا نیست و سیم، زر،‌ زن زیبا و شراب قبول نمی‌کند. ولی از هر شربت گواراتر است و هم آغوشی با او لذت دارد."

/ 1 نظر / 13 بازدید
مرتضی

مرگ هم برهه ای از زندگی است.به نظرم اینکه بخواهیم مرگ رو از زندگی جدا بدانیم اشتباه غلطی است. برادر شما دوست مهربانم زندگی سراسر از شادی و موفقیت آرزو دارم.[لبخند][گل]