تبریکات عید

پیام  تبریکات  زبادی امسال گرفتم اما جند تا از  اونا  برام فرق ذاشتند:

  • پیام نوروز این است؛ دوست داشته باشید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست.
  • آفریدگار من، در این سال جدید عزیزی که این مکتوب را می خواند:بر با آرزوهایش پرواز ده، او را در همه لحظات دریاب، مباذا خسته شود، بیمار شود، و یا غم ببیند. دلش را سرشار از شادی کن و آنچه را به بهترین بندکانت عطا می کنی  به او عطا کن.
  • بر ما سالی گذشت، بر زمین گردشی، و  بر روزگار حکایتی، امید آنکه کهنه رفته باشد به  نکویی، و نو همی آید به شادمانی. نوروز خجسته و فرخنده باد.

          خدا رحمت کنه مادر تو جاش همیشه  سبز و خالی پیش ما.

/ 1 نظر / 19 بازدید
بهار

فردا یک راز است... نگرانش نباش ! دیروز یک خاطره بود ... حسرتش را نخور ! اما امروز یک هدیه است ... قدرش را بدان ! نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ! می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت !