مامان نتونستم جلوی گریمو بگیرم

الان هر چی بگم  مامان نرو از پیشم اگه بری من خیلی واست گریه می کنم چه فایده داره وقتی که همیشه بهت می گفتم واسه اونایی که رفتن گریه نکن اونا باید به حال ما که زنده ایم گریه کنند. من چه می دونستم اینقد دلتنگت میشم. من چه می دونستم که گریه خودش میاد و تو نیستی که گریه می کنی. من چه می دونستم که غصه خودش میاد تو نیستی که غصه می خوری. نمی دونم یادت میاد یا نه. اما مطلب زیر خاطره ای که سال 84 در موردت نوشتم. اون موقع هم فکر می کردم خیلی حالیمه. منو ببخش اگه اذیتت کردم.

/ 0 نظر / 8 بازدید