زندگی ادامه می یابد

روزهای مدیدیست پی فرصت آزاد بدون تنشی برای نوشتن می گردم اما نمی یابم. تعطیلات تاسوعا و عاشورا امسال فرصتی بوجود آورد که بعد از سالها، اینبار تنها با یاد عمو حسین در مراسم امام حسین شرکت کنم. حضور او با شور و اشتیاقش در تمام لحظات با ما بود و هر "یا حسین" برای من غم از دست دادن او را تازه می کرد. هر چند مامان هم لحظه ای از من جدا نبود و زندگی بی درک وجود این عزیزان بی ارزش تر از قبل جریان داشت. 

حامد و مریم با همه زجری که از نبود پدر و خواهرشان  می برند تصمیم مهمی را برای ادامه زندگی خود گرفتند و شریک زندگیشان را  برگزیدند. نمی دانم چقدر تحت تاثیر احساسات این تصمیم گرفته شده اما امیدوارم عاقبت خوبی نصیبشان گردد.

تحمل فقدان عزیزان و ادامه زندگی بدون آنها واقعا سخت است اما چاره ای نداریم جز رفتن و رسیدن به سرنوشت محتوم. 

اینگونه است که زندگی ادامه می یابد.

/ 1 نظر / 17 بازدید
سميه

روحشان شاد.