خاطره استاد

مطلب زیر با عنوان خاطره استاد شفیعی کدکنی به دستم رسید:

 

به اینجای داستان که رسیدیم یاد بوی مادر خودم افتادم و اینکه چند وقته دلتنگشم.

فروردین  84

/ 0 نظر / 6 بازدید